Stipendieutdelning 2017.

Under november månad 2017 genomfördes Stipendieutdelningar på de tre lärosäten som finns i Sparbanksstiftelsen Kronans verksamhetsområde. Nomineringsprocess och juryarbete har skett separat på varje lärosäte, och det har varit mycket intressant och lärorikt för oss i Stiftelsen att få deltaga i juryarbetet. Representanter från varje lärosäte har gjort ett grundligt förarbete och där tagit del av varje enskild ansökan. Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet. De examensarbeten som sedan nomineras till Stiftelsens jury ska visa prov på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor. Totalt inkom 191 ansökningar och utav dem så belönades 27 arbeten som 51 studenter varit delaktiga i. Se några smakprov nedan. 

Stipendieutdelning på Blekinge Tekniska Högskola. Totalt delades stipendier ut för 200.000 kr fördelade på fem examensarbeten. Tre arbeten belönades med 50.000 kr och två arbeten med 25.000 kr.

Stipendieutdelning vid Högskolan i Halmstad. Det var åtta examensarbeten som premierades på totalt 250.000 kr. Ett av dem var " Vi ska vårda sjuka på arbetet, inte bli sjuka av arbetet. Det är Emelie Karlsson och Frida Johansson som står bakom arbetet där sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad ohälsa står i focus.Utdelare var Bankchef Jonas Bergqvist, Swedbank Halmstad och Verkställande Tjänsteman Lars Ekman, Sparbanksstiftelsen Kronan.

Stipendieutdelning för studenter vid Linnéuniversitetet. Högtiden hölls i Calmarsalen och 14 examensarbeten premierades med totalt 450.000kr. Petter Nilsson och Olle Albrektson premierades för sitt arbete  - Kostnadsbesparingar i en alternativ distributionsstruktur - Bra! Men hur? Utdelare var Bankchef Marie Fuhr-Ohlsson, Swedbank Kalmar, Vicerektor och professor Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitetet samt verställande Tjänsteman Lars Ekman, Sparbanksstiftelsen Kronan.