Vad skall stiftelsen göra? 

§2 i stiftelseförordnandet: "Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/ eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden."

 

Vad får stiftelsen göra?
§3 i stiftelseförordnandet:”Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Kronan. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska och juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.”

 
 
 
 
Det vackra Konserthuset i Växjö, som Swedbank har medverkat till förverkligandet av.