Regionala ekonomiska konferenser

 

Sparbanksstiftelsen Kronan ser det som angeläget att finansiera näringslivskonferenser tillsammans med Swedbank för att bidra till en positiv kontaktskapande verksamhet och regional utveckling inom vårt verksamhetsområde. Dessa konferenser ger också möjligheter att skapa träffpunkter för företag, kommuner och organisationer. Vi vill genom detta engagemang gagna samhällsutvecklingen i verksamhetsområdet. Samhällsengagemang har alltid spelat en central roll i vår verksamhet.  

 

 

Planerade konferenser 2017

Växjö 3 april

Ronneby 28 april

Eva-Marie Andersson, VD på KFH, tackar Johan Eklund för ett mycket intressant föredrag om globala megatrender, samhällsutmaningar och entreprenörskap.. 

 

 

 

 

På Ekonomiska läget passade dessa föreningar på att uppmärksammas då de erhållit bidrag från Sparbanksstiftelsen Kronans Lokala Pott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljungby 6 oktober

Halmstad 16 november

Kalmar 13 november

Hultsfred 19 oktober