Stipendier 2004 

För tionde gången delade Sparbanksstiftelsen Kronan ut stipendier till särskilt framstående examensarbeten vid högskolorna i Kalmar och Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola samt Växjö universitet. I år premierades fler studenter än någonsin. 69 stipendiater fick dela på 830 000 kronor. 

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier för särskilt framstående examensarbeten vid Växjö universitet och högskolorna i Halmstad, Kalmar och Blekinge Tekniska Högskola. De C- och D-uppsatser som premieras är av innovativ och entreprenöriell karaktär och anses ha särskilt goda förutsättningar för att framgångsrikt stödja och utveckla regionens näringsliv.