Stipendier 2006


De mest framstående examensarbetena vid regionens universitet och högskolor har belönats med stipendier av Sparbanksstiftelsen Kronan för elfte gången. Framför allt har stiftelsen belönat projekt som på något sätt bidrar till regionens utveckling. 

I år fick 48 studenter som deltog i 27 olika projekt dela på 810 000 kronor. Sammanlagt fi ck 9 projekt 50 000 kronor vardera och 18 projekt 20 000 kronor vardera. Kronanstipendiet är en av de största och mest prestigefyllda utmärkelser som delas ut vid svenska universitet och högskolor. 

Ett av stiftelsens viktigaste uppgifter är att investera långsiktigt i regional utveckling och nyföretagande. Stödet till ung kreativitet, forskning och entreprenörsanda är ett sätt att förverkliga den ambitionen. 

I många fall handlar det om insatser som löser problem inom industrin. I andra fall handlar det om produktutveckling och nyföretagande. Inte minst fortsätter design, ett av regionens profi lområden, att generera nya spännande produkter. 2006 var det premiär för stadsplanering bland de belönade projekten. 

Sparbanksstiftelsen Kronan ser Kronanstipendiet som ett av sina viktigaste engagemang för forskning, utbildning och regionens framtid.