Stipendier 2008 


Sparbanksstiftelsen Kronan premierade i år 48 studenter som tillsammans arbetat fram 29 examensarbeten. Årets projekt håller mycket hög standard och är ett kraftfullt belägg för att den högre utbildningen och forskningen vid våra lärosäten ständigt flyttas framåt. Bland årets stipendiater utmärker sig flera. Ett medicinskt forskningsprojekt vid Högskolan i Kalmar med internationella förgreningar, som kan få mycket stor betydelse vid diagnostisering och behandling av svåra sjukdomar, har belönats med den hittills högsta prissumman under stiftelsens verksamhetsperiod, 100 000 kronor. Andra examensarbeten som premierats är betydande insatser inom miljö- och energiområdet, liksom inom design- och produktutveckling. Vi gläds åt den imponerande kraft och kunskapsmängd som finns bland dessa studenter och vi gläds åt den betydelse deras arbeten, kunskap och engagemang har för regionen. 

Sparbanksstiftelsen Kronan vill rikta ett varmt tack till studenter, handledare och företag och framförallt vill vi önska våra stipendiater fortsatta framgångar i yrkeslivet.