Blekinge Tekniska Högskola 2019

 

 

50.000kr

 
   
Robin Ekholm  Lösningar för att eliminera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin
   
Simon Nilsson Automated Culling of Data in a Relational Database for Archiving
   

25.000kr

 
   
Eleni Koutrouli Low Complexity Beamformer structure for application in Herating Aids
   
Erica Välimaa  &  Johannes Rydbo

Stadsplanering i internetåldern: En studie i hur kommuner hanterar handel
som förutsättning för en levande stadskärna 

   
Johan Nauclér Löfving & Isabelle Viidas Det Personliga museet: Känslomässigt engagemang genom interaktion i museer
   
Fredrika Ljung  & Amelia Kruse

Hur kan ubåtar nå nya höjder?: - En studie om kundnöjdhet
på en eftermarknad för komplexa produkter