Ansökan Blekinge Tekniska Högskola

Din ansökan kommer att skickas till Lena Vogelius  på Blekinge Tekniska Högskola. 

Vid eventuella frågor kan du maila lena.vogelius@bth.se

Sökande/Applicant 1:

1:

Namn/Name                                                                 Personnummer/Personal ID-number
 
Adress/Address   Postnummer & Ort/Zip Cod & City
 
Telefonnummer/Phonenumber   E-post/E-mail
 
Utbildning/Study Programme    
   

Sökande/Applicant 2:

Namn/Name                                                                 Personnummer/Personal ID-number
 
Adress/Address   Postnummer & Ort/Zip Cod & City
 
Telefonnummer/Phonenumber   E-post/E-mail
 
Utbildning/Study Programme    
   

Sökande/Applicant 3:

Namn/Name                                                                  Personnummer/Personal ID-number
 
Adress/Address   Postnummer & Ort/Zip Cod & City
 
Telefonnummer/Phonenumber   E-post/E-mail
 
Utbildning/Study Programme    
   

Handledare/Supervisor at Blekinge Tekniska Högskola

Namn/Name    Telefonnummer/Phonenumber      E-post/E-mail
   

Sammarbetspartner (tex företag)/
External party (for exampel a comany)

Namn/Name    Telefonnummer/Phonenumber      E-post/E-mail
   

Projekttitel och sammanfattning av projektets praktiska tillämpning

(Om sökanden åberopar konfidentiellt material eller vill ha materialet tillbaka skall detta anges i ansökan)

Examensarbete/Thesis/Essay                                                

       

Utlåtande från samarbetspartner och/eller handledare