Ansökan Högskolan i Halmstad

Din ansökan kommer att skickas till Helena Andin Wickström på Högskolan i Halmstad.

Vid eventuella frågor kan du maila helena.andin@hih.se

Sökande/Applicant 1:

Namn/Name            
Personnummer/Personal ID-number
 
Adress/Address
 
Postnummer & Ort/Zip Cod & City
 
Telefonnummer/Phonenumber
  E-post/E-mail
 
Utbildning/Study Programme    
   

Sökande/Applicant 2:

Namn/Name            Personnummer/Personal ID-number
   
Adress/Address     Postnummer & Ort/Zip Cod & City
       
   
Telefonnummer/Phonenumber
    E-post/E-mail
   
Utbildning/Study Programme      
     

Sökande/Applicant 3:

Namn/Name          Personnummer/Personal ID-number
 
Adress/Address   Postnummer & Ort/Zip Cod & City
 
Telefonnummer/Phonenumber   E-post/E-mail
 
Utbildning/Study Programme    
   

Handledare/Supervisor at Högskolan i Halmstad

Namn/Name    Telefonnummer/Phonenumber      E-post/E-mail
   

Sammarbetspartner (tex företag)/
External party (for exampel a comany)

Namn/Name    Telefonnummer/Phonenumber      E-post/E-mail
   

Projekttitel och sammanfattning av projektets praktiska tillämpning

(Om sökanden åberopar konfidentiellt material eller vill ha materialet tillbaka skall detta anges i ansökan)

Examensarbete/Thesis/Essay                                                          

       

Utlåtande från samarbetspartner och/eller handledare