Stipendier på Blekinge Tekniska Högskola 2021

 

 

50.000kr 

 
   
Rebecka Gullberg och Rebecka Karlsson EFFICIENT & SUSTAINABLE RECYCLING PROCESSES: Support for decision-making towards improved efficiency and sustainability performance
   
Joakim Gylleneiden Digitalize analog dirt: How to track and store information regarding analog dirt in a digital way
Mohammed Ali Hussein och Joel Wirén Digital Soil Tracking System for the Construction Industry: Developing technology for more efficient mass transportation
   
 
Joakim, Mohammed Ali och Joel har arbetat med samma projekt men skrivit två examensarbetet. De tilldelas ett gemensamt stipendium. 
 

25.000kr

 
   
Lokesh Kola och Vigneshwar Muriki A Comparison on Supervised and Semi-Supervised Machine Learning Classifiers for Diabetes Prediction
   
Oscar Höglund Kapaciteten avvärmebehandlingsugnen som används vid fabriksskarvning
   
Nils Rydh och David Johansson Interaktivitet inom ambisonics: Samband mellan rörelser och interaktivt ljud
   
Emelie Broman Devulcanization and reuse of peroxide cured EPDM rubber for a greener world