Stipendier på Högskolan i Halmstad 2021

 

 

50.000kr

 
   
Max Bergman och Rasmus Andréasson Maximus 
   
Lisa Eliasson och Frida Svensson Blood Simpling - Ett hjälpmedel för venös blodprovstagning
   

 

   
Julia Bülow och Aida Ekberg Upp till bevis: hållbarhet kontra kris: En kvalitativ studie om hur ledare upplever dualiteten mellan krisledarskap och hållbart ledarskap i en unik och komplex omgivning
   
Felix Nilsson Joint Human-Machine Exploration of Industrial Time Series Using the Matrix Profile
   
Emilia Trygg och Lovisa Karlsson När det ovanliga blir det nya normala: En fenomenologisk studie om offentligt anställdas upplevelse av hemarbetet under pandemin och framtidsvision om arbetet post Covid-19.
   
Theodor Möll och Joakim Arnberg Communication Over Virus-Induced Distance: A Qualitative Study on the Implications of English Language Teaching During the COVID-19 Pandemic
   
Wilma Larsson och Julia Mared Äldre personers upplevelser av att leva med urininkontinens: En litteraturstudie
   

Andreas Häggström och

Karl-Johan Djervbrant

Capacitated Multi Depot Green Vehicle Routing for Transporting End-of-Life electrical waste: A practical study on environmental and social sustainability within the field of CMDGVRP with heterogeneous fleets