Linnéuniversitetet 2018

 

50.000kr

 
   
Linus Falkstål
Entreprenöriellt lärande som verktyg i en föränderlig värld
 -En studie om värdeskapande lärande, entreprenöriella
   förmågor och dess inverkningar på problemlösning i matematik. 
   
Rickard Bengtsson  Utveckling av program för utvärdering av binokulära problem
   
Wilhelm Johansson  Optical active thin films increasing the performance of photovoltaic modules 
   
Linn Bengtsson  & Sandra Andersson Utredning och analys av en vattenreservoars utformning och dimensioneringsprocess
   

25.000kr

 
   
Jeanette Elbe & Ludvig Eriksson 
Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna 
 -Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?
   
Oliver Carlsson & Rasmus Lennartsson 
Investeringsbedömning i svenska kommuner
 -En studie om hur investeringsbeslut fattas inom svensk kommunal verksamhet 
   
Åsa Götesson  Cykloserins och ceftazidim/avibaktams effekt på multiresistenta gramnegativa bakterier 
   
Moa Eskilsson 
Kombinerade p-pillers påverkan på muskulär styrka och kondition
 -En systematisk litteraturstudie med metaanalys 
   
Nancy Ly, Dena Moayed
& Anna Marcuson
Utemiljöer som främjar människors lika värde
-Tillgänglighetsanpassning för personer med synnedsättning 
   
Josefin Holmbäck & Therese Johansson  Är det skillnad på barn och barn? -En kvalitativ studie om socialtjänstens LVU-utredningar
   
Andreas Magnusson & Simon Heller  Utveckling av flexibel svetsfixtur
   
Max Forsman & Oscar Johansson  Shared computer systems and groupware development
-Escaping the personal computer paradigm 
   
Jakob Heyder  Hierarchical Temporal Memory Software Agent
 - in the light of general artificial intelligence criteria 
   
Ebba Johansson & Rikard Dahlman A comparative study regarding weakly stationarity assumptions and time dependency
 -Signal processing of vibrational loading and its influence on fatigue life