Linnéuniversitetet 2019

50.000kr

 
   
Naina Shenoy Culture of Care: Fostering Circularity of Furniture
   
Yasser Alsouda An IoT Solution for Urban Noise Identification in Smart Cities: Noise Measurement and Classification
   
Caroline Bertilsson, Linn Boklund & Frida Njord Petersson Konsten att förutse en konkurs: En kvantitativ studie om nyckeltal som konkursindikatorer i små företag
   
Frida Karlsson & Anna Matre Bryr vi oss om ett litet hår i ditt sår?: En tvärsnittsstudie av personalens följsamhet till hygienriktlinjer under pågående operation
   

25.000kr

 
   
Aumarin Sukkasem & Magdalena Halvardsson Nobody should lose in business: A Minor Field Study on Social Entrepreneurship in the context of Nepal 
   
Malin Einarsson &  Sara Nilsson Utvärdering av patienters nöjdhet med Integrerad beteendehälsa inom primärvården- med eller utan tillägg av vägledd självhjälp: En enkelblind randomiserad klinisk prövning och förberedelse av multicenterstudie
   
Nicklas Wei & Richard Blomberg Home sweet home: a case study on persuasive technology to promote usage of an m-health application by elderly living at home
   
Whokko Schirén & Trixie Swahn Vibrations in residential timber floors: A comparison between the current and the revised
Eurocode 5
   
Ida Andersson  Optimal fönsterstorlek: En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast
   
Jakob Andersson & Simon Bonnier ”Hej kan jag hjälpa dig!”: Principer vid design och tillämpning av en interaktiv servicerobot
   
Sebastian Ekström  Bärbar sensorhandske med force feedback för manövrering av en humanoid robothand -: Implementering med monterade sensorer och motorer för styrning och känsel
   
Henrik Sterner & Hugo Hagberg          A study about possible digitalization of a product development process: A business case at IKEA of Sweden
   
Annika Sevandersson Hansen & Elin Ekestubbe Jernby  Rätt till autonomi?: Den äldre patientens autonomi på akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter
   
Annica Elfstrand & Therese Fredriksson  Språkliga föreställningsvärldar: Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg