Stipendier på Linnéuniversitetet 2020

 

 

 

 

100.000 kr

 
   
Viktoria Schumann
Eriksson
Technology enabling project managers’ knowledge sharing: the case of Microsoft Teams
 
 
Ebba Fyhr & 
Stina Petersson
Robotic process automation yay or nay - Framtagandet av en utvärderingsmodell för
RPA-investeringar i administrativa funktioner

 

50.000 kr 

 
   
Karl Arvidsson & 
Magnus Sternbåge
Exekveringstid för materiella investeringar: En studie om tiden mellan beslut och order
   
Wilhelm Johansson Modeling of Wet Scrubber with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants
   
Johan Örsäter Same eller svensk?: En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer
   
Amanda Harrysson & Christopher Ramqvist Ett verktyg för planering: Ett utvecklingsinriktat examensarbete om att utveckla
en planeringsmall för fritidshemmet.

 

25.000 kr

 
   
Simon Rissler Tillitsbaserad styrning i en kontext präglad av en institutionell komplexitet: En kvalitativ fallstudie om Trafikverkets tillitsbaserade styrning
   
Keiu Meesak Caring Consumption -
Caring for home textiles by interacting towards
sustainable behaviours through a co-creation workshop
   
Johan Matson Coffee grounds as an adsorbent for heavy metals in water treatment: Study based on the environment around Vattenriket, Kristianstad
   
Kim Jerléus Ett ventilationssystems miljöpåverkan: En livscykelanalys av ett FTX-system i ett svenskt småhus
   
Nea Svensson Beräkningsmodell för ekonomiska och miljömässiga effekter vid grusvägsunderhåll
   
Robert Andersson & 
Emelie Gunnarsson
Underlag för flexibla och hållbara akutbostäder i Sverige.
   
Amanda Andersson & Lakhsmi Kjellström Produktionsplanering vid förändring av en del i en produktionslina: En fallstudie i en säsongsbaserad tillverkning
   
Stephen Sabaa & 
Noah Ncube
Non-uniformly distributed compression perpendicular to the grain in steel-CLT connections: Experimental and Numerical Analysis of bearing capacity and displacement behaviour
   
Madelene Amberman & Andreas Johansson  Tekniska krav från GDPR: Vad som krävs av en applikation som hanterar och samlar in samtycken för att tekniskt uppfylla kraven från GDPR
   
Henrik Stålhand & Matin Davoodi Den första digitala medarbetaren: En Actor-Network Theory-studie i en omsorgsförvaltning
   

 

Stipendiekatalog 2020, klicka på bilden för att ladda ner katalogen.