Stipendier på Linnéuniversitetet 2021

 

 

 

50.000kr

 
   
Samar Ahmed Carbon neutral scenarios for Växjö municipality
   
Emilia Jeppsson &
Emma Nilsson
Konferenshotell och covid-pandemins effekter: En scenariostudie kring konferensverksamhet på hotell
   
Bianca Duvnjak &
Josefin Kling
“Probably the best beer in town”: En kvalitativ studie om svenska mikrobryggeriers strategiska kommunikation.

 

 

25.000kr

 
   
Timothy Vidén &  
Alexander Persson
Sustainable business model archetypes in the software industry: Towards a conceptual framework on how software companies can develop a sustainable business model
   
Julia-Desirée Ohvanainen Törnkvist Hur framställs autistiska personer i kurslitteratur för blivande socialpedagoger?: En kritisk diskursanalys
   
Jonathan Fager Stark Novel small-scale manufacturing of welding consumables
   
Sandra Näsman &
Joel Tjerneld
Professionella känslor: Bibliotekariers strategier för emotionellt arbete
   
Hodzic Amer & Danny Hoang Detection of Deviations in Beehives Based on Sound Analysis and Machine Learning
   
Gerda-Louise Danfelter Kling
& Johan Ögren
Jämlikt stöd i vuxenpsykiatrin: Patienters upplevelse av att en person med vårderfarenhet deltar som ett moment i psykoedukativ ADHD-grupp
   
Nick Reimer & Timo Schirwitz Fully Charged: Analysing Vehicle-to-Grid’s Potential to Contributing Shared Value for Multinational Large-Fleet Operators
   
Sheida Ardeshirilajimi Non-enzymatic activation ofC5 in the tumor microenvironment
   
Mathilda Hult, Sara Karlsmo & Ylva Eriksson Livscykelanalys och livscykelkostnad för byggnad isolerad med hampfiber jämfört med alternativ isolering
   
Sebastian Lind &
Jurgita Basinskaite
Marknadsföring av barn – En konstruktion av barnens identiteter via Familjehemsbankens annonser
   
Jose Drummond An analysis of new functionalities enabled by the second generation of smart meters in Sweden
   
Regina Björnsdotter Kan livscykelanalyser bistå riskvärderingen vid val av åtgärdsmetod?: En fallstudie vid ett område förorenat med klorerade lösningsmedel