Stipendiater 2022

 

Blekinge Tekniska Högskola


50.000kr  
Anthony Colton & Sebastian Säbom Virtual Reality as an Educational Tool in the Training of Explosives for the Swedish Armed Forces Personnel
   
Sofia Herelius Green coding - Can we make our carbon footprint smaller through coding?
   
25.000kr  
Stefan Liedman & 
Karl-Henrik Andersson
Off-grid portable production and distribution of sustainable energy - A product service system solution developed for the energy market
   
Oscar Johansson & Jonathan Muistama Development & Integration of Load Path Visualization With the U* Index
Method - Applications In Aerospace Product Developmen
   
Satya Sriram Nagubathula & Bhaskar Satyendra Kumar Nagireddy Aqua Quality Monitoring System - An Aid to Aquafarmers
   
Zarah Hermansson Barak & Hanna Lundell Konst i offentliga rum: gestaltningsförslag för kreativa mötesplatser: - Ett gestaltande projekt om implementering av tematisk konst på Kungsplan Karlskrona
   

 

Linnéuniversitetet

 

50.000kr                      
Mehran Aslaniyan & Golzar Daneshzad The dual aspects of supplier contribution in sustainable innovation: Yes or No?
   
Nima Avazpour & Lukas Bruce Styrspänningar inom Polismyndigheten En studie om hur medarbetare hanterar spänningar mellan formell och informell styrning
   
Tilda Hansson Nitrogen- and organic carbon leakage from peat soils: A comparison of rewetting treatments in cultivated peat and fen peat
   
Eva Sauterleute Economic and environmental optimization of deep energy renovation strategies for an office building in Sweden
   
25.000kr  
Sanja Janevska & Stephanie Bedin  Exploration of the current state of the entrepreneurial ecosystem that supports the transition to a circular economy in Sweden
   
Svea Gomez Gomez & Johanna Johnsson Förvärv och framgång: En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.
   
Elin Hansson Power Structures in the Age of Sanatoria: A digital examination of historical patient experience in Mörsil, Sweden.
   
Emma Borgström  & Maja Erixon En jämförande studie av myopibehandlande kontaktlinser: Vilken kontaktlins visar bäst effekt på att bromsa ner tillväxten av myopa barns axiallängd?
   
Kevin Larsson & Max Winqvist Design of a virtual robot cell at IKEA Industry Digital twin of a packaging robot cell
   
Daniel Pranjic Värmeförluster i tank - En visualisering och optimering av värmeförluster för inomhusmodul samt omvärldsanalys av värmepumpar
   
Julia Andersson & Beatrice Lindh En design för alla - Att skapa ett gränssnitt för barn och ungdomar med ADHD: Specialpedagogers, speciallärare och assisterande lärares bedömningar av barnens behov.
   
Mattias Holmgren & Elias Holmér Wireless beehive monitoring - Using edge computing and TinyML to classify sounds
   
David Johansson Vart ska vi börja - Karl XII, Mehmet IV eller Timur Lenk?: En studie av lärares tankar kring historieundervisning i det mångkulturella klassrummet
   
Kristoffer Eriksson Ämnesspråk i idrott och hälsa: "Det är lättare och tydligare att visa än att berätta hur de ska göra"

 

Högskolan i Halmstad

50.000kr  
Joel Pålsson & 
Otto Zell 
Fire detection in industrial environments
   
Hanna Westin & Hanna Larsson Bakomliggande faktorer till entreprenörkvinnors val av finansieringskällor: En kvalitativ studie om entreprenörkvinnors val av finansieringskällor
   
Moa Kauppila & Emil Blom ReRESP: Rehabiliteringsredskap för nedsatt lungkapacitet
   
25.000kr  
Jack Skog & Cajza Strandridder JackTheRidder: Idiotiskt eller en snilleblixt?: -Kryptering som kombinerar Collatz Conjecture med Caesarchiffer
   
Klara Drake af Hagelsrum Healthcare professionals’ experiences of lifestyle management in patients with early rheumatoid arthritis:
– A qualitative study
   
Philip Wennerbäck  Skandal!: En studie om alternativa högermediers gestaltning av politik
   
Josephine Bengtsson & Julia Lind Entreprenörens resa fram till pitch: En kvalitativ studie om att attrahera investerare