Innehåll

Kontakta oss 

Telefon och e-post till Sparbanksstiftelsen Kronan

 

 

Verkställande Tjänsteman

 

Lars Ekman

Mobil: 070-5712441

E-post:

lars.ekman@sparbanksstiftelsenkronan.se

 

Kansli

Anna Håkansson

Mobil: 070 - 621 24 91

E-post:
kontor@sparbanksstiftelsenkronan.se