Välkommen till Sparbanksstiftelsen Kronan!

Sparbanksstiftelsen Kronan har sitt säte i Växjö, men liksom Sparbanken Kronans område sträckte sig från Halmstad på västkusten över Kronobergs län till Kalmar på östkusten och dessutom omfattade större delen av Blekinge, är detta även stiftelsens område. 
Banken vars ursprungliga namn var Kronobergs läns Sparbank låg ursprungligen i Växjö men växte under 60-, 70- och 80-talen genom ett flertal fusioner.
Namnet Kronan syftar på sparbanksekens krona och den svenska valutan, men även på Kronobergs län och Karlskrona, och tillkom 1979 då Sparbanken i Karlskrona fusionerades med Kronobergs läns Sparbank och ett namnbyte krävdes. Bankdirektören i Växjö vid den tiden, Bernt Gröön, säger i sina memoarer att det var han som kom på det passande namnet.
 
 

Sparbanksstiftelsernas uppdrag

Stiftelsernas huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Som aktieägare i Swedbank AB verkar stiftelserna för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Genom ägandet bidrar sparbanksstiftelserna till att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens. 
 
 

Verksamhet

Sparbanksstiftelserna bidrar till att stärka respektive regions utveckling. Vid sidan om att främja sparsamhet stöder stiftelserna även näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott inom sitt verksamhetsområde. Detta syfte tillgodoses genom utdelning av anslag från avkastningen på aktieinnehavet. 
 
Foldern Sparbanksstiftelsen Kronans Uppdrag och Verksamhet framställd och fastställd av styrelsen 2013 ger en heltäckande bild av stiftelsens arbete och visioner. 
 
 
 
 

Nyheter

Arkiv