Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Kronan

 

Övre raden: Ulf Nilsson, Lars Lindberg, Ulf Carlsson, Thomas Grahl och Margit Bik
 
Mellersta raden:  Catharina Värendh Boson, Marie Björck och Dan Lindqvist
 
Nedre raden:  VT Lars Ekman, Ann-Christin Bayard, Eva-Marie Andersson och Björn Lind