Sparbanksstiftelsen Kronans styrelse 2018

 

 

 

                                                     

 

 

Övre raden Ulf Nilsson, Lars Lindberg, Ulf Carlsson, Thomas Grahl och Margit Bik. Mellersta raden Catharina Värendh Boson, Marie Björck och Dan Lindqvist.

Nedre raden VT Lars Ekman, Ann-Christin Bayard, Eva-Marie Andersson och Björn Lind.