Stipendieverksamhet 

.
Tommy Lindgren, ordförande Sparbanksstiftelsen Kronan överlämnar
diplomet till David Johansson från Linnéuniversitet.
 
 
Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier kan sökas av studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar,
Högskolan i Halmstad samt Blekinge Tekniska Högskola. Stipendiet gäller C- eller D-uppsats minst (15hp) som är gjord under hösten 2016 eller våren 2017. Sista ansökningsdag för Linnéuniversitetet är den 9 juni och för Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola är sista ansökningsdagen den 15 juni 2017.
 
Arbetet ska visa prov på hög kreativitet - ny teknik - praktisk leverans - teknisk nytta - affärspotential - nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.
Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalet i idén eller arbetet.
 
Lärosätena har egna nomineringskommittéer och det är Sparbanksstiftelsens jury som fastställer Lärosätenas förslag.
Juryn består av representant föreslagen av Lärosätet, kontorschef på Swedbank och representant från Stiftelsen. Stiftelsens jury finns på de tre orterna, dvs en jury för varje Lärosäte.
 
Storleksordningen på nominerade förslag tillkännages vid utdelningstillfället.
 
 
 
.