Sparbanksstiftelsen Kronan - ägare av Swedbank

Sparbanksstiftelsen Kronan grundades 1 november 1991 och är ägare till Swedbank. Ägaruppdraget är vårt viktigaste uppdrag.

Sparbanksstiftelsen Kronan - vårt uppdrag

Förutom att vara ägare till  Swedbank ska vi  främja sparsamhet i Sverige samt bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar. Vi får främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott & kultur inom vårt område. 

 

Vi äger en bank som

arbetar för ett samhälle som är 
ekonomiskt sunt och hållbart

 

Vi äger en bank som är

öppen, enkel och omtänksam

 

Vi äger en bank som

ger de många människorna och företagen
möjlighet att skapa en bättre framtid