Sparbanksstiftelsen Kronan - ägare av Swedbank

Sparbanksstiftelsen Kronan grundades 1 november 1991 och är ägare till Swedbank. Ägaruppdraget är vårt viktigaste uppdrag.

Sparbanksstiftelsen Kronan - vårt uppdrag

Förutom att vara ägare till  Swedbank ska vi  främja sparsamhet i Sverige samt bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar. Vi får främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott & kultur inom vårt område. 

 

Vi äger en bank som

 möjliggör för människor, företag
och samhällen att växa

 

Vi äger en bank som är

öppen, enkel och omtänksam

 

Vi äger en bank som

 främjar en sund och hållbar ekonomi för
de många hushållen och företagen