Smålandsidrotten

Vi stödjer ett projekt Idrott-Mångfald-Ledarskap som drivs av Smålandsidrotten tillsammans med Hallands och Blekinge idrottsförbund. Syftet med projektet är att bredda och stärka idrottsföreningarnas ledarförsörjning och organisation genom att inkludera underrepresenterade grupper. Den primära målgruppen är tjejer/kvinnor i alla åldrar med annan etnisk bakgrund.