Smålandsidrotten

Under två år stöttade vi projekt Idrott-Mångfald-Ledarskap som drevs av Smålandsidrotten tillsammans med Hallands och Blekinge idrottsförbund. Syftet med projektet var att bredda och stärka idrottsföreningarnas ledarförsörjning och organisation genom att inkludera underrepresenterade grupper. Den primära målgruppen var tjejer/kvinnor i alla åldrar med annan etnisk bakgrund. Nedan hittar du ett magasin om projektet samt två filmer.