Om Stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse, vars främsta uppgift är att vara en aktiv ägare i Swedbank. Stiftelsen ska verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.
 
Enligt stiftelseförordnandet skall stiftelsen verka för sparsamhet i Sverige. Stiftelsen får även främja näringsliv, utbildning, forskning, idrott och kultur inom det tidigare verksamhetsområdet för Sparbanken Kronan.
 
Det nära samarbetet mellan Sparbanksstiftelsen Kronan och Swedbank visar på ett gemensamt samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad. Vi är engagerade i frågor som rör ungdomar, utbildning och näringsliv.
 
Tillsammans ger vi tillbaka!