Historia

Från Sparbank till Swedbank

Sveriges första sparbank bildades 1820 och detta skedde i Göteborg. 1828 stod kusken Jöns Lundgren först i kön för att sätta in två riksdaler banco i den nyöppnade sparbanken i Växjö. Greve Carl Mörner hade tagit initiativet till den nya banken och syftet var att vem som helst skulle få möjligheten att spara pengar för att skapa ett större frihetsutrymme. Med det inlånade kapitalet som grund kunde man sedan låna ut pengar för både boningshus och lador.
 
Sparbanksidén spred sig över hela Sverige och som mest fanns det nästan 500 sparbanker, i slutet på 1920-talet. När människor började verka över större områden slogs många av de små lokala sparbankerna samman till regionala sparbanker. När Kronobergs Läns Sparbank och Sparbanken i Karlskrona slogs samman fick banken namnet Sparbanken Kronan. Senare fusionerade man även med Sparbankerna i Oskarshamn Halmstad och Kalmar och blev en viktigt regional sparbank i Sverige.
 
1992 fusionerades 11 regionala sparbanker, där ibland Sparbanken Kronan, till den rikstäckande Sparbanken Sverige AB, vilket nu mera är Swedbank AB. 
 

Bakgrund till stiftelsens bildande

Sparbanksstiftelsen Kronan har sina rötter i Sparbanken Kronan. Stiftelsen blev först ägare av Sparbanksgruppen Kronan AB och därefter till aktier i Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank.
 
När Sparbanksstiftelsen kronan grundades den 1 november 1991 tog den över två av Sparbanken Kronans viktigaste roller: dels som främjare av sparsamhet, dels som ekonomisk motor för regionens utveckling. När Sparbanken Kronan 1992 gick upp i Sparbanken Sverige AB, erhöll Sparbanksstiftelsen Kronan en betydande aktiepost i den nybildade banken, och tillsammans med övriga sparbanksstiftelser var man den största aktieägaren i banken.  Avkastningen på aktierna i Sparbanken Sverige AB fick användas till främjande av samhällsutvecklande projekt i de kommuner där stiftelsen var verksam.
 

Sparbanksstiftelsen Kronan från 1991 till vår tid

Stiftelsen bildades under en av de allvarligaste kriserna för svenskt bankväsende någonsin. Stora kreditförluster hotade stora delar av sparbanksrörelsen och grundandet av Sparbanken Sverige AB 1992 blev lösningen för elva regionala sparbanksstiftelser i Sverige.
 
De första åren bedrev Sparbanksstiftelsen Kronan verksamhet med små resurser. Efter det att Sparbanken Sverige AB beslutade om aktieutdelning och därefter börsintroduktion 1995 växte kapitalet snabbt i storlek och utdelningen gjorde att betydande belopp kunde lämnas som bidrag för ändamål som stiftelsen främjar.
 
Sparbanken Sverige AB blev så småningom Swedbank AB. 2008 drabbades Swedbank hårt av den internationella bankkris som startade med Lehman & Brothers konkurs i USA. Sparbanksstiftelserna förvaltade större delen av sitt aktieinnehav i Swedbank via det gemensamt ägda Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, SFAB. För att kunna säkerställa SFAB:s deltagande i emissionerna pantsattes aktier i Swedbank och lån togs bl a upp i Folksam. Aktiekursen på Swedbank föll kraftigt och när kursen blev lägre än pantsättningsbeloppet krävde långivarna in panten. Resultatet blev att sparbanksstiftelserna förlorade större delen av sitt kapital. Sparbanksstiftelsen Kronan tillsammans med Sparbanksstiftelsen Alfa hade dock behållit knappt hälften av sitt aktieinnehav i egen förvaltning.
 
Stiftelsen fick under flera år bedriva mycket begränsad verksamhet. Swedbank återupptog utdelning på aktien 2011 och därefter har stiftelsen prioriterat konsolidering, ökat ägande i Swedbank och en viss bidragsverksamhet.
 
I dag är Sparbanksstiftelsen Kronan återigen en stark stiftelse med resurser att möta framtida utmaningar. Ägarfrågor är i fokus och vi bidrar till samhällsnytta i vårt område.
 

Hur kunde det gå till när en sparbank bildades?

På stiftelsens konferens 2019 backade vi tiden till 1825 och startade den fiktiva sparbanken Kronostads Sparbank. Vid konferensen 2021 firade vi Kronostads Sparbanks första 100år. Nedan kan ni se filmer på hur det gick till.