Digital Ekonomi

 

I Sverige i dag finns ett digitalt utanförskap och för att minska detta stöttar Sparbanksstiftelsen Kronan Swedbanks arbete med digitaliseringsutbildningar. 

Det finns två inriktningar på utbildningarna, dels en där banken träffar kunder i grupper om 10-20 personer och håller en inspirerande föreläsning om att våga använda digitala banktjänster. Efter föreläsningen är det verkstad och kunderna får hjälp utifrån sina behov och kunskaper. Dels håller man bredare föreläsningar för organisationer och föreningar. Denna typ av föreläsning syftar till att minska det digitala utanförskapet genom att tex berätta om möjligheterna med ett Bank Id och att inspirera till att våga ge sig ut i den digitala djungeln. Denna föreläsning passar den breda allmänheten och är inte bankspecifik. Utbildningarna har varit mycket uppskattade och fungerat bra både på kontoren och till grupper som idag kanske inte är kunder i banken. I Kronans område har ca 3000 personer tagit del av en Digital Ekonomi föreläsning.
 
Digitalträff på banken i Ljungby