Ung Ekonomi

Hösten 2013 startade Sparbanksstiftelserna Alfa, Nya och Kronan tillsammans med Swedbank projektet Ung Ekonomi. Projektet vänder sig till högstadie- och gymnasieelever för att inspirera unga att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. Genom kunskap om olika valmöjligheter kan ekonomin påverkas både nu och i framtiden. Projektet blev mycket lyckat och är i dag en del av Swedbanks samhällsengagemang och ungdomar över hela Sverige kan ta del av detta.  
 
På alla bankkontor finns det Ung Ekonomi ambassadörer som vid sidan om sitt vanliga arbete föreläser om Ung Ekonomi ute i skolorna. Stiftelsen är med och stöttar projektet genom att bidra med finansiering till  Ung Ekonomis projektledare i vår region. Projektledarna driver och utveklar Ung Ekonomi, stöttar kontoren och ambasadörerna och håller själva föreläsningar. 
 
Du kan läsa mer om och boka en Ung Ekonomi föreläsning här.