Bidragspolicy

Det övergripande målet för de bidrag som Sparbanksstiftelsen Kronan lämnar är att de skall gagna samhällsutvecklingen i regionen. Stor vikt läggs i enlighet med stiftelseförordnandet vid att stimulera näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott. 

Sparbanksstiftelsen lämnar inte bidrag till fysiska personer annat än i särskilt utlysta stipendieprogram. Stiftelsen lämnar inte heller några bidrag till enskilda företag, politiska- eller religiösa organisationer, eller till projekt utanför verksamhetsområdet.
Sparbanksstiftelsen prioriterar igångsättandet av verksamheter. 
 
Stiftelsen handlägger inte några ansökningar utan bidrag lämnas genom Lokal pott där bankkontoren är ansökningsmottagare. Därutöver bedriver stiftelsen egna projekt som exempelvis Ung Ekonomi tillsammans med Swedbank och lämnar stipendier till studenter som skrivit goda examensarbeten vid de lärosäten som finns i verksamhetsområdet.