Stipendium

Sedan 1996 har Sparbanksstiftelsen Kronan delat ut stipendium till framstående examensarbeten på de tre lärosätena i vårt område; Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet. Totalt delas 900.000kr ut och de premierade studenterna bjuds in till en stipendiehögtid på respektive lärosäte under hösten.
 
Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier kan sökas av studenter vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad samt Blekinge Tekniska Högskola. Stipendiet gäller C- eller D-uppsats minst (15hp) som är skrivna under gångna läsåret (höstterminen 2021 eller vårterminen 2022). Ansökningsperioden öppnar i mitten på april och sista ansökningsdatum är 15 juni. 
 
Arbetet ska visa prov på hög kreativitet - ny teknik - praktisk relevans- teknisk nytta - affärspotential - nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.
 
Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.
 
Ansökan sker genom att fylla i ansökningsformuläret på Sparbanksstiftelsen Kronans hemsida och du skickar även med examensarbete, utlåtande från handledare i samarbetande företag eller skolans handledare. Handlingarna skickas sedan direkt till kontaktpersonerna vid det lärosäte du har valt.
 
Lärosätena har egna nomineringskommittéer och det är Sparbanksstiftelsens jury som fastställer Lärosätenas förslag. Juryn består av representant föreslagen av Lärosätet, kontorschef på Swedbank och representant från Stiftelsen. Stiftelsens jury finns på de tre orterna, dvs en jury för varje Lärosäte.
 
Storleksordningen på nominerade förslag tillkännages vid utdelningstillfället.
 
Stiftelsen lämnar enbart besked till de sökande som erhåller stipendium.
 
Om du har frågor vänder du dig till kontaktpersonen på ditt lärosäte:
 
Blekinge Tekniska Högskola  
Lena Vogelius
Högskolan i Halmstad
Vivian Violin Lönnesjö
Linnéuniversitetet Alexandra Holtti