Ansökan Lokal Pott

Uppgifter om sökande

Ansökan avser

Beskrivning av ändamål/projekt och önskvärda effekter (vid behov komplettera med bilaga)

Motivering/skäl för bidrag (vid behov komplettera med bilaga)

Beskrivning av förenings/organisationens verksamhet (vid behov komplettera med bilaga) Bifoga gärna protokollsutdrag från föreningens/organisationens styrelse som visar beslut om ansökan

Kostnadsberäkning - speciferad (vid behov komplettera med bilaga)

Lägg till fler
 

FinanseringsplanBelopp kronor

 

 

 

Lägg till fler
 

Finanseringsplan

Bifoga filer