Ansökan Sparbanksstiftelsen Kronans kulturstipendier


Sista ansökningsdag är 20240131. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer inte att behandlas. 
Glöm inte att välja konstform och väljer du annan konstform, beskriv inom vilken konstform du ansöker. 
Bifoga filer som pdf. 

                                 
 

För och Efternamn

    

Personnummer

 

Adress

 

Postnummer och Ort

 

E-post

 

Telefonnummer

 

 

 

Kort bakgrund gällande din person och din nuvarande sysselsättning

 

Bifoga CV, gärna som pdf
(Innehållande bla dokumentation inom något av följande område: meriterad utbildning, utgivning, tävlingsdeltagande, framträtt på för den aktuella konstformens etablerade scen eller plattform.)

 

Vilken anknytning har du till Sparbanksstiftelsen Kronans geografiska område?

 

Vad skulle ett stipendium betyda för din fortsatta/konstnärliga utveckling?

 

Motivering till varför just du ska erhålla stipendiet?

 

Vad gör dig framstående inom din konstform?

 

Stipendiet är på 50 000 eller 100 000 kr. Vänligen bifoga en handlingsplan och en kortare ekonomisk redogörelse för hur stipendiet ska användas. (gärna som pdf)

 

Länk till dina Sociala Medier tex Facebook, Instagram, Youtube, Hemsida