Arvode

 

 

Namn

                     

Personnummer

 

 

Datum

 

Antal

 

Typ av sammanträde

 

Arvode

     

                        


Styrelseuppdrag heldag*      

 


5400kr

 

            


Styrelseuppdrag halvdag
 

 


2700kr

 

 


Valberedningsuppdrag heldag*

 


5400kr

 

 


Valberedningsuppdrag halvdag                                                                     

 


2700kr

 

 


Uppdrag Förtroendevald

 


2700kr

 

 


Lokal Pott möte

 

 


2700kr

 

 

Annat möte

(skriv vad under övrigt)
 

 

 

 

 


SUMMA:

 

        * 4h eller mer inklusive körtid    

 

Egen Bil (från-till)                        

               

Antal km                                                             

 

Kostnad tåg, buss etc*                                          

 

Övriga resekostnader*

 
* För utbetalning skicka in kvitton i orginal (ej via mail)   * För utbetalning skicka in kvitton i orginal (ej via mail)
               

Övrigt