Vad hände under eken på Stufvenäs?

Klicka på filmen för att se när Kronostads Sparbank bildades.