2020 FYLLER SPARBANKSIDÉN
 200 ÅR

Ta del av firandet

Sparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse, vars främsta uppgift är att vara en aktiv ägare i Swedbank. Stiftelsen ska verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn.

VÅR HISTORIA

SÅ HÄR BILDADES SPARBANKEN

Sparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse, vars främsta uppgift är att vara en aktiv ägare i Swedbank. Stiftelsen ska verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

 

Läs mer om vår historia

VISSTE DU DETTA OM EKEN?

Sparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse, vars främsta uppgift är att vara en aktiv ägare i Swedbank. Stiftelsen ska verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn.

 

TRÄD I SVERIGE 300
ÄLDSTA TRÄDET SVERIGE 1 000 år
STÖRSTA I OMKRETS 14 m
Lär dig mer om eken

VAR DELAKTIG

UPPTÄCK VÅRA FINA EKAR I SVERIGE

Sparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse, vars främsta uppgift är att vara en aktiv ägare i Swedbank. Stiftelsen ska verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.

 

Se kartan över Ekarna